Акредитација  високошколске установе

Akreditacija visokoškolske ustanove

Акредитацију можете преузети овде.


Akreditacija studijskog programa OSS Sport i sportska rekreacija

Акредитацију можете преузети овде.


Akreditacija studijskog programa SSS Sportska rekreacija

Акредитацију можете преузети овде.


Akreditacija studijskog programa SSS Trening u vrhunskom sportu

Акредитацију можете преузети овде.


Izveštaj o samovrednovanju

Извештај можете преузети овде.


Knjiga profesora SS - Trening u vrhunskom sportu

Kњига професора СС – Тренинг у врхунском спорту


Knjiga profesora SS - Sportska rekreacija

Kњига професора СС – Спортска рекреација


Knjiga profesora OS - Sportska rekreacija

Kњига професора ОС – Спортска рекреација


Knjiga predmeta SS - Trening u vrhunskom sportu

Kњига предмета СС – Тренинг у врхунском спорту


Kњига предмета СС – Спортска рекреација


Knjiga predmeta OSS - Sport i sportska rekreacija

Kњига предмета ОСС – Спорт и спортска рекреација


Статут студијског програма ОСС Спорт и спортска рекреација


Акредитација студијског програма ССС Спортска рекреација


Акредитација студијског програма ССС Тренинг у врхунском спорту


Извештај о самовредновању


Наставници (књига професора)


Kњига предмета СС – Тренинг у врхунском спорту


Kњига предмета СС – Спортска рекреација


Kњига предмета ОСС – Спорт и спортска рекреација


Statut

Статут можете преузети овде.