Dr Ana Marijanac, je rođena 22.09.1987. u Osijeku, R. Hrvatska. Osnovnu i srednju školu završila je u Belom Manastiru. Osnovne studije na Fakultetu fizičke kulture Univerziteta u Novom Sadu, Srbija završila je 2011. Godine. Postdiplomske – master studije na Fakultetu fizičke kulture Univerziteta u Novom Sadu, Srbija završila je 2013. godine. Doktorsku disertaciju je odbranila 24.09.2018. godine na Fakultetu fizičke kulture Univerziteta u Novom Sadu, pod naslovom “Uticaj modela programa vežbanja na koštanu gustinu i biohemijske markere koštanog remodelovanja kod žena u pre – i postmenopauzi“, i time stekla zvanje Doktora nauka iz fizičke kulture.

 

Naučni  i stručni radovi:

Marijanac, A. (2018). Uticaj modela programa vežbanja na koštanu gustinu I biohemijske marker koštanog remodelovanja kod žena u pre- i postmenopauzi. Doktorska disertacija. M71

 

Milena Mikalakči, Nebojša Čokorilo, Borislav Obradović, Ana Marijanac i Pedro Jesus Ruiz-Montero (Pedro Jesus Ruiz-Montero), Efekat Pilates programa vržbanja na parametre gustine kosti kalkaneusa kod odraslih žena (Effects of Pilates-Interventional Program on Calcaneus-Bone Density Parameters of Adult Women)  Int. J. Morphol. 33(4):1220-1224, 2015. – M23

 

Marijanac, Ana, Mikalački, Milena, Čokorilo, Nebojša. Mineralna gustina kostiju fizički aktivnih žena procenjena ultrazvučnom denzitometrijom, Sport Mont, Crnogorska sportska akademija – Podgorica, Maj 2015. 43,44,45./XIII, 134-139; – M51

 

Čokorilo, N., Milakački, M., Smajić, M., Marijanac, A. Razlike u telesnoj kompoziciji između vežbača kombinovanih fitnes programa i vežbača pilatesa. Sport Mont 12(40-42):239-244. – M51

 

Marinkovic, D., Belic, A., Marijanac, A. Martin-Wylie, E., Madić, D., Obradović, B. (2021). Static and dynamic postural stability of children girls engaged in modern dance, European Journal of Sport Science, DOI: 10.1080/17461391.2021.1922503.

EJSS impact factor of 4.05 (Q1) prema kategorizaciji je M21 I na SCI listi

 

Marinkovic, D., Marijanac, A., Obradović, B., Madić, B. (2021). Effect of mobile use on static postural stability. Medicina dello Sport, 74(4):623-9.

DOI: 10.23736/S0025-7826.21.03712-1.

Medicina dello sport – Impact Factor 0.723 (Q4) M24

 

Marinković, D., Belić, A., Marijanac, A., Banjac, B., Popović, B., Madić, D., Obradović, B. Značaj posturalne stabilnosti u plesu. Konferencija, 18. godišnja međunarodna konferencija KONDICIJSKA PRIPREMA SPORTAŠA, Zagreb, 21. veljače 2020. M33

 

 

Marinković, D., Lazarević, M., Radanović, D., Marijanac, A. i dr. Efekti primene gimnastičkih sadržaja kao dodatnog programa u nastavi fizičkog vaspitanja na razvoj snage kod učenika prvog razreda srednje škole. Conference: 3rd INTERNATIONAL METHODOLOGICAL CONFERENCE, Subotica, 2014. M33

 

Marinković, D., Marijanac, A., Obradović, B., Vuković, J., Belić, A., Ivančić, A.: Contact vs non-contact sports: differences in postural stability, 17. Annual Scientific Conference of Montenegrin Sports Academy, Dubrovnik, 2020, pp. 23-23. M34

 

 

Dosadašnje radno iskustvo i  nastavno-pedagoški rad:

Radno iskustvo:

 

–        Rođendaonica „Nemo“, Novi Sad
            Od 2009 – 2020
            Organizacija rođendana i animacija dece

 

–        Fitness centar „Gym Tonic“, Novi Sad
            Recepcija, teretana
            2011 – 2013
            Rad na recepciji, vođenje treninga grupnih programa i rad 

            u teretani

 

–        Fitness „MIMteam“, Novi Sad
            2014 – 2015
            Instruktor grupnih programa vežbanja

 

–        PSD „Železničar“ Novi Sad, Novi Sad
            Administracija
            2015 – 2017
            Rad u organizaciji Planinarskog maratona na Fruškoj gori  

            i drugih aktivnosti u oblasti planinarstva

 

–        Fitness centar „She“by Ivana Španović, Novi Sad
            Trener
            2017 – 2021; 2013 – 2015;
            Vođenje individualnih i grupnih treninga

 

–        Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad
            Istraživač – Projekat APV „Prva šansa“
            2019 – 2020;

 

Naučnno-istraživački rad:

 

–        Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad
            Istraživač – Projekat APV „Prva šansa“
            2019 – 2020;