Rođen u Bačkoj Palanci 18.02.1982.godine. Osnovnu i srednju školu završio u Bačkoj Palanci. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2008. godine. Na istom Fakultetu završio master studije 2009. godine. Doktorsku disertaciju odbranio 2016. godine na Katedri međunarodnog prava, Pravnog fakulteta Univerziteta RUDN u Moskvi, Ruska Federacija. 

Diplome i licence:

 • Diploma operativnog trenera u sportu, TIMS, Novi Sad, 2007.
 • Trenerska licenca Svetske karate federacije (WKF), 2012.
 • DAAD, diploma o poznavanju nemačkog jezika (nivo B1), 2008.
 • Advoktska licenca br. 7984, Ministarstvo pravde Repubile Srbije, Advokatska komora Srbije, Advokatska komora Beograda, 2018.

 

Sportski rezultati (karate):

Takmičarski rezultati

 • 15 medalja sa državnih prvenstava
 • 20 medalja sa međunarodnih takmičenja (Balkanskih i Evropskih)
 • Član reprezentacije Jugoslavije i Srbije (1999-2004)

 

Trenerski rezultati

 • Glavni trener Karate kluba „Tikvara“ , Bačka Palanka, (2000-2010)
  • 150 medalja sa klubom na državnim Prvenstima i Kupovima
 • Trener reprezentacije Srbije, uzrast 12-16 godina, (2007-2008)
 • Trener reprezentacije Srbije, uzrast preko 16 godina (kadeti, juniori, seniori), (2008-2011)
  • mesto, Regionalno Prvenstvo Evrope, (seniorke), 2008., Maribor, Slovenija
  • mesto, Prvenstvo Evrope, (seniorke), Talin, Estonija (2008)
  • mesto, Regionalno Prvenstvo Evrope za juniore i seniore, (juniori), Varšava, Poljska (2010)
  • mesto, Evropsko Prvenstvo za juniore, Novi Sad, Srbija (2011)
 • Trener reprezentacije Rusije (2011- 2014)
  • mesto, Svetsko Prvenstvo za juniore i kadete, Melaka, Malezija (2011)
  • mesto, Evropsko Prvenstvo za ml.seniore, juniore i kadete,Baku, Azerbejdzan (2012)
  • mesto, Evropsko Prvenstvo za seniore, Budimpešta, Mađarska (2013)
  • mesto, 2x 3.mesto, Svetsko Prvenstvo za juniore, Gvaldalahara, Spanija (2013)

 

Naučni  i stručni radovi:

 1. Naučni i stručni radovi iz oblasti sporta:

 

 1. Nešić, M., Nešić, B. (2009). Anksioznost i taktička priprema karate sportista. X međunarodni naučno-stručni simpozijum “Nauka i karate sport“, Zbornik radova, Novi Sad: KSV, 24-35.
 2. Nešić, M., Nešić, B. (2012). Učeća sportska organizacija kao izraz novog preduzetništva u sportu. Poslovna ekonomija, 6(1), 443-463.
 3. Nešić, M., Nešić, B., Kovačević, J. (2012). Self-Defence Techniques as an Instrument of Competitor’s Development in Karate Sport. Sport Science, 5(2), 87-91.
 4. Radoš, J., Nešić, B. (2012). Nasilje i sport. međunarodna interdisciplinarna naučno-stručna konferencija “Vaspitno-obrazovni i sportski horizonti“, Zbornik radova, Subotica: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera, 180-184.
 5. Banić, B., Fratrić, F., Nešić, B., Goranović, K. (2012). Struktura konativnih karakterisitka karatista. međunarodni simpozijum Sport i zdravlje, Zbornik radova, Tuzla: Fakultet tjelesnog odgoja i sporta, 69-73.
 6. Banić, B., Fratrić, F., Nešić, B., Goranović, K. (2012). Struktura konativnih karakterisitka džudista. međunarodni simpozijum Sport i zdravlje, Zbornik radova, Tuzla: Fakultet tjelesnog odgoja i sporta, 282-286.
 7. Radoš, J., Nešić, B. (2014). Filzofsko-istorijski aspekti čovekove telesnosti. 7. međunarodni simpozijum „Vaspitno-obrazovni i sportski horizonti“, Zbornik radova, Subotica: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera, 234-236.
 8. Nešić, M., Nešić, B., Radoš, L., Srdić, V. (2015). Sistematizacija tehnika u sportskom ju-jitsu – prilog teorijskim determinantama. U: Jovanović, M. (ur.). međunarodna naučna konferencija “Sportske nauke i zdravlje“, Zbornik radova, Banja Luka: Univerzitet Apeiron, Fakultet sportskih nauka, 200-209.
 9. Nešić, M., Nešić, B., Perić, D. (2016). Valorizacija programa rekreativnog pešačenja namenjenog ženama srednje dobi. TIMS Acta, 10(1), 41-51.
 10. Srdić, V., Nešić, M., Nešić, B., Radoš. L. (2016). Evaluation of sports and recreational services in a local community based on users’ perception. Acta Kinesiologica, 2.
 11. Nešić, B., Nešić, M. (2020). Pozitivno pravna regulativa kao činilac upravljanja sportskom organizacijom. 10. međunarodna naučna konferencija “Sportske nauke i zdravlje“, Zbornik radova, Banja Luka: Univerzitet Apeiron, Fakultet sportskih nauka, 39-53.

 

 1. Naučni i stručni radovi iz oblasti prava

 

 1. Nešić, B. (2011). Kreditiranje kao oblik državne pomoći izvoznicima. Poslovna ekonomija, (5)1, 231-250.
 2. Divljak, D., Nešić, B. (2011). Pravna zaštita inostranih investicija u Srpskom i Ruskom pravu.  Pravna riječ, 8(28), 135-147. (ISSN:1820-6859)
 3. Nešić, B. (2012). Ekonomske pretpostavke formiranja politike Evropske Unije u oblasti energetske bezbednosti. Medjunarodna naucna konferencija, „Bliscenkovska citanja 2012 – Aktuelni problemi medjunarodnog prava“ 13-14 aprila 2012, Zbornik radova, Moskva: Univerzitet RUDN.
 4. Nešić, B. (2012). Medjunarodno-pravni aspekti politike Evropske Unije u sferi gasa. Zakon i pravo, 8, Moskva. (ISSN: 2073-3313)
 5. Nešić, B. (2012). Kaspijski izvori kao osnova Međunarodno-pravnog značaja Jugoistočne Evrope za Evropsku energetsku bezbednost. Vesnik RUDN; Serija: pravne nauke, Br.4, Moskva.
 6. Nešić, B. ( 2013). Osnovne ekonomsko-pravne karakteristike projekta „Južni tok“. Zakon i pravo,5, Moskva. (ISSN: 2073-3313).
 7. Nešić, B. (2013). Medjunarodno pravni odnosi Rusije i zemalja Balkana u energo-ekonomskoj sferi. Medjunarodna naucna konferencija, „Bliscenkovska citanja 2013 – Aktuelni problemi medjunarodnog prava“ 12-13 aprila 2013, Zbornik radova, Moskva: Univerzitet RUDN.
 8. Nešić, B. (2013). Energetsko-ekonomski aspekti međudržavnih odnosa Rusije i vodećih zemalja Evropske Unije. Međunarodna konferencija „Globalna ekonomska kriza i poslovna ekonomija-izazovi teorije i prakse“, 29 – 30 maj 2013, Zbornik radova, 464-467, Sremska Kamenica: Univerzitet EDICONS.
 9. Nešić, B. (2016). Nastanak i razvoj prava Evropske Unije u oblasti energetike. Strani pravni život, 2/2016, 231-241 (ISSN: 0039-2138).

 

 1. Monografije i udžbenici

 

 1. Nešić B. (2020). Uvod o sportsko pravo. Beograd: Sportska Akademija, 2020 (Beograd:ING-PRO), 231 str.

 

Dosadašnji nastavno – pedagoški rad kandidata:

 

2000.-2010. trener svih selekcija Karate kluba „Tikvara“, Bačka Palanka;

2007.-2008. trener reprezentacije Srbije, uzrast 12-16 godina;

2008.-2011. trener reprezentacije Srbije, uzrast preko 16 godina;

2011.-2014. trener reprezentacije Rusije, sve uzrasne kategodije.

 

2011.-2013. Saradnik u nastavi, Katedra Međunarodnog prava, Pravni fakultet Univerziteta RUDN, Moskva, Ruska Federacija.

 

 1. – Predavač, Katedra društvenih nauka, Visoka škola strukovnih studija „Sportska Akademija Beograd“.

 

Članstvo u stručnim i naučnim asocijacijama

 

2014 – Međunarodno udruženje za međunarodno pravo (ILA);

 

2018 – Advokatska komora Srbije, Advokatska komora Beograda.