Marija Rajković rođena je u Beogradu 09.6.1982. godine. Završila je VI Beogradsku gimnaziju. Diplomirala je 2008. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, grupa Engleski jezik i književnost. Na istom Fakultetu završila je master studije 2012. godine.

Dosadašnji nastavno – pedagoški rad i profesionalna karijera:

2009 – 2012. godine – nastavnik u OŠ „Desanka Maksimović“, Beograd, Zvezdara  

2012 – 2017. godine – PR i Marketing menadžer, Sportski centar „Olimp – Zvezdara“

Od 2017. godine – honorarni prevodilac/lektor za engeski jezik