Dr Slobodan M. Milivojević, dipl.inž. rođen u Kosovskoj Mitrovici, 15.05.1959. godine. Doktorsku disertaciju odbranio je 2002. god. na Fakultetu za internacionalni menadžment Evropskog univerziteta u Beogradu, sa tezom pod naslovom: „Konceptualizacija internacionalnog korporativnog menadžmenta na nepokretnostima i njegovog okruženja“, čime je stekao akademski naziv doktora nauka internacionalnog menadžmenta. Magistrirao je 1998. god. na Fakultetu za internacionalni menadžment u Beogradu, sa magistarskom tezom pod naslovom: „Protokoli u menadžmentu“, čime je stekao akademski naziv magistra nauka internacionalnog menadžmenta. Diplomirao je na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, 1984. godine.

 

Naučni  i stručni radovi:

 1. Projekti i naučni radovi
 2. Autor patenta: “Pogonska ultralaka letelica sa delta krilom“,
 3. Autor patenta (u postupku zaštite): „Brodski pogon sa jednim agregatom i dve elise sa različitim istovremenim režimima obrtaja“,
 4. Autor patenta (u postupku zaštite): „Ergonomska drška teniskog reketa“.
 5. Rukovodilac inovacionog projekata Tip 1, “Kreiranje simulacionog modela sa praktičnom primenom u programu simulacije poslovanja – EPS (ENTERPRISE SIMULATION PROGRAM)“. Nosilac realizacije inovacionog projekta je Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu.
 6. Rukovodilac Projektu 1-2010 “Istraživanje kvaliteta postojećih brodskih sistema goriva i ulja sa ciljem njihovog usavršavanja i prilagođavanja međunarodnim propisima i standardima“.
 7. Rukovodilac projekta u izradi stručnih pravila za nadzor nad gradnjom i proveru sposobnosti plovećih objekata (Pravila su podzakonski akt). Navedena pravila su rađena prema sporazumima i preporukama međunarodnih posebnih organizacija kao što su: IMO (International Maritime Organization), EEK (Economic Commission for Europe – Inland Transport Committee) i DK (Commission of Danube); Konvencijama: SOLAS- International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974., International Convention on Load Lines, 1966., International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973/78., International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969., Resolutions ECE No.1 to No. 33 by the Working Party on Inland Water Transport, 1993., Resolutions ECE No.223/1976 and Annex A, B.1, B.2 /1997. International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterway:

 

 1. Stručni radovi

1.“Riskmodeling of complexdynamicsystems“, 4th International Conference, 27.-28. August 2009. Paris,

2.“Rules for establishing the ability of inlandwaterwaysship to performtrial trip “Jugoregistar, Beograd 2009.god.

3.“Захтеви међународне поморске организације о укључивању стандарда квалитета неопходних за примену STCW конвенције“, Фестивал квалитета 2010, 19-21.05.2010.год. Крагујевац,

 1. „Conditions for The Initiation of Motionand Transport of Sediment In Torrential Watercourses“ (Рад је на SCI (SSCI) листи),
 2. “Анализа квалитета воде реке Раље“, „Шумарство“, Београд, 2013. (Оргинални научни рад),
 3. „Реконструкција поплавног таласа на изворишном делу Барајевске реке током маја 2014.“, „Шумарство“, Београд 2014. ( Оргинални научни рад, УДК 556.166497.11282 Барајевска река),
 4. „Анализа поплава у сливу Барајевске реке током маја 2014.Реконструкција поплавног таласа на изворишном делу Барајевске реке током маја 2014.“, „Шумарство 1-2. 2015 УДК 556.166:627.51(497.11) (282.2)“ 2014 ПГ. 31-48, Удружење шумарских инжењера и техничара Србије,

8.„CONDITIONS FOR THE INITIATION OF MOTION AND TRANSPORT OF SEDIMENT IN TORRENTIAL WATERCOURSES (AGROSUM 2015.),

 1. Аутор пројеката Међународног путничког пристаништа у Текији и Јахтинг Клуба у Текији, који су део пројекта: „Европско етно село Текија”, са пратећим садржајима. Пројекти су означени као Пројекти од међународног значаја. (Влада РС је донела Одлуку о образовању Координационог тела за подршку праћења реализације пројекта „Европско етно село Текија”, са пратећим садржајима („Службени гласник РС“, број 89 од 16. новембра 2018.)

 

 

Dosadašnje radno iskustvo i  nastavno-pedagoški rad:

1  Radno iskustvo:

 • Od 1985.godine radio je kao profesor u srednjoj tehničkoj školi „Ivo Lola Ribar“ u Železniku-Beograd;
 • god. na NU Čukarica – Centar za obrazovanje odraslih;
 • Od 04.03.1988. do 15.09.1991. god. radio je na mestu sistem programer u „Jugobanci – udruženoj banci“ Beograd;
 • U periodu od 16.09.1991. do 31.03.1993. god. obavljao je poslove Direktora preduzeća „MVA International“ u Beogradu;
 • Od 01.04.1993. do 04.01.1997.god. obavljao je poslove Tehničkog direktora u DP „ARUS“ (Arhitektura i urbanizam Srbije) u Beogradu;
 • U periodu od aprila 1997. god. do maja 2001. godine obavljao je poslove Generalnog direktora preduzeća „MVA International“ u Beogradu;
 • Maja 2001. god. zapošljava se u AD „Jugoslovensko rečno brodarstvo“ na poslovima Rukovodioca biroa za razvoj informacionog sistema i unapredjenja organizacije rada, pri Sektoru za razvoj;
 • Od maja 2004. god. obavlja poslove Pomoćnika generalnog direktora i Direktora sektora za unapređenje poslovnog sistema AD „Jugoslovensko rečno brodarstvo“ u Beogradu.
 • 04.2005. god. postavljen je na mesto generalnog direktora Savezne javne ustanove „Jugoregistar“ pri Ministarstvu za infrastrukturu i te poslove je obavljao do septembra 2010. god. Položio je stručni ispit za rad u državnoj upravi.
 • Od 04.06.2013. god. Radi kao profesor na Fakultetu za inženjerski internacionalni menadžment, Evropskog univerziteta, za naučnu oblast inženjerski menadžment, za naučno polje: tehničko-tehnološke nauke, za predmete:Teorija sistema, Teorija inovacija u industriji i Tehnološki menadžment.
 • Od januara 2013. god. Radi kao profesor na VŠSS “Akademija fudbala Beograd” kao profesor na predmetima: Menadžment sportskih klubova i saveza, Menadžment spotrskih manifestacija i Marketing I PR u sportu.

 

2 Naučno-pedagoški rad:

 • Od 1985. godine radio je kao profesor u srednjoj tehničkoj školi „Ivo Lola Ribar“ u Železniku-Beograd;
 • god. na NU Čukarica – Centar za obrazovanje odraslih;
 • Od 04.06.2013. god. Radi kao profesor na Fakultetu za inženjerski internacionalni menadžment, Evropskog univerziteta, za naučnu oblast inženjerski menadžment, za naučno polje: tehničko-tehnološke nauke, za predmete:Teorija sistema, Teorija inovacija u industriji i Tehnološki menadžment.
 • Od januara 2013. god. Radi kao profesor na VŠSS “Akademija fudbala Beograd” kao profesor na predmetima: Menadžment sportskih klubova i saveza, Menadžment spotrskih manifestacija i Marketing I PR u sportu.