Vladimir Obradović rođen je u Beogradu 12.05.1982. godine u kome je završio osnovnu i srednju školu  “Zemunsku gimnaziju”, prirodno-matematički smer.

Nakon što je završio srednju školu, upisao se na Fakultet za menadžment u sportu Univerziteta Braća Karić u Beogradu 2001. godine, studijski smer menadžer u sportu

Završio je Fakultet sa prosečnom ocenom 9.03 i diplomirao godinu dana pre roka, 30.08.2004. godine sa ocenom 10. Tema diplomskog rada je – Košarkaški klub Partizan u Evroligi u sezoni 2003/2004.

Magistarske studije upisao je na Fakultetu za menadžment Univerziteta Braća Karić u Beogradu školske 2004/05. i magistrirao 11.12.2007. godine na temu: “Ličnost lidera” i stekao zvanje magistra nauka o strategijskom menadžmentu.

Na Fakultetu za poslovne studije univerziteta „Džon Nezbit“ odbranio je doktorsku disertaciju 15.09.2016. na temu – „Uloga menadžmenta organizacije i značajnih konkurenata u uvođenju novih proizvoda/usluga“ i time stekao zvanje DOKTOR EKONOMSKIH NAUKA.

 

Naučni  i stručni radovi:

 1. Milić M. K., Obradović V., (2011): „Analiza stvaranja i održavanja konkurentske prednosti sportsko-turističkog tržišta Republike Srbije“, 7. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA „Menadžment u sportu“, ALFA UNIVERZITET, maj 2011. godine.
 2. Obradović V., Milić M. K., (2011): “Upravljanje ljudskim resursima i informacione tehnologije“, 8. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA „Menadžment u sportu“, ALFA UNIVERZITET, maj 2011. godine
 3. Milić M. K., Jovanović A., Obradović V., (2011): „Sportski događaji kao faktor razvoja turističkog tržišta“, 3. MEĐUNARODNI NAUČNI KONGRES „ Antropološki aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije“, Banja Luka, novembar 2011. godine.
 4. Obradović V., Milić M. K., Jovanović A., (2011): „Antropološki aspekt nastave fizičkog vaspitanja u školama“, 3. MEĐUNARODNI NAUČNI KONGRES „ Antropološki aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije“, Banja Luka, novembar 2011. godine.
 5. Jovanović A., Milić M. K., Obradović V., (2011): „Uloga medija u prevenciji nasilja u sportu“, 3. MEĐUNARODNI NAUČNI KONGRES „ Antropološki aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije“, Banja Luka, novembar 2011. godine.
 6. Milić M. K., Obradović V., (2012): „Sportski događaj“, 5. MEĐUNARODNA INTERDISCIPLINARNA STRUČNO-NAUČNA KONFERENCIJA „Vaspitno-obrazovni i sportski horizonti“, Subotica, maj 2012. godine.
 7. Obradović V., Milić M. K., (2012): “Uticaj Lige šampiona kao inspiracija za razvoj fudbala u Srbiji“, 5. MEĐUNARODNA INTERDISCIPLINARNA STRUČNO-NAUČNA KONFERENCIJA „Vaspitno-obrazovni i sportski horizonti“, Subotica, maj 2012. godine.
 8. Milić M. K., Obradović V., (2012): „Kreiranje personalnog imidža“, 8. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA „Menadžment u sportu“, ALFA UNIVERZITET, jun 2012. godine.
 9. Obradović V., Milić M. K., (2012): “Investicije u poslovnom sistemu“, 8. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA „Menadžment u sportu“, ALFA UNIVERZITET, jun 2012. godine.
 10. Milić M. K., Obradović V., (2013): „Marketing sportskog događaja“, 6. MEĐUNARODNA INTERDISCIPLINARNA STRUČNO-NAUČNA KONFERENCIJA „Vaspitno-obrazovni i sportski horizonti“, Subotica, maj 2013. godine.
 11. Obradović V., Milić M.K., (2013): „Dominacija košarkaškog kluba Partizan u poslednjoj deceniji“, 6. MEĐUNARODNA INTERDISCIPLINARNA STRUČNO-NAUČNA KONFERENCIJA „Vaspitno-obrazovni i sportski horizonti“, Subotica, maj 2013. godine.
 12. Obradović V., Milić M. K., (2013): „Imidž navijača od devedesetih pa do danas“, 9. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA „Menadžment u sportu“, ALFA UNIVERZITET, maj 2013. godine.
 13. Milić M. K., Obradović V., (2013): „Fizička kultura u starom Rimu“, 9. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA „Menadžment u sportu“, ALFA UNIVERZITET, maj 2013. godine.
 14. Obradović V., Milić M.K., (2013): „Uzroci, profil i razvoj siromaštva u Srbiji“, Ekonomski učinci morala i moralni učinci ekonomije, Visoka strukovna škola za preduzetništvo, Beograd,jun 2013.
 15. Obradović V., Milić M.K., (2014): „Sportske legende kao isnpiracija mladima“, 10. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA „Menadžment u sportu“, ALFA UNIVERZITET, maj 2014.godine.
 16. Obradović V.,(2015): „Košarka – kraljica igara u Srbiji“, 11.MEĐUNARODNA KONFERENCIJA „Menadžment u sportu“, ALFA UNIVERZITET , maj 2015.godine.
 17. Milić M.K.,Obradović V.,(2015):“Povreda načela olimpijske povelje prijemom samoproglašene Republike Kosovo kao punopravnog člana MOK-a. 11.MEĐUNARODNA KONFERENCIJA „Menadžment u sportu“, ALFA UNIVERZITET, maj 2015.godine.
 18. Obradović V.(2015):“Uloga menadžmenta i neophodnost konkurencije u savremenom poslovanju“, X skup privrednika i naučnika- Inovativna rešenja operacionog menadžmenta za revitalizaciju privrede Srbije, FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA I PRIVREDNA KOMORA SRBIJE, novembar 2015.godine
 19. Obradović V.(2018):“Pozitivan uticaj plivanja na psihofizičko stanje dece i odraslih“(The positive impact of the swimming on the psyhophisical condition of children and adults), Fenix od 21-th century Scientific Journal, ISBN 2052-rx52
 20. Obradović V.,Milić M.K.(2019):“Povezanost politike i savremenog sporta“(Links policy and modern sport), Journal Russian political science, Lomanosow Moscow state university
 21. Obradović V.,Milić K. (2019):“Uloga Kine u svetskoj politici i ekonomniji“(The role of China in world politics and economy), Journal Russian political science, Lomanosow Moscow state university
 22. Obradović ,Milić M.K.(2019):“Brazil kao zemlja fudbala i mnogo više od toga(Brazil as a country of football and much more than that), Jornal Russian political science, Lomanosow state university
 23. Obradović V.,(2020): „Razvoj nove internet ekomomije i uticaj IKT infrastukture(Develepment of a new internet economy and the impact of ICT infrastructure), Međunarodna konferencija i izložba „INFOTECH 2020“ Aranđelovac:

 

Dosadašnje radno iskustvo i  nastavno-pedagoški rad kandidata:

 

1  Radno iskustvo:

 • Prošao je obuku programa “Home care” u kompaniji “Zepter international“;
 • Radio je kao agent saradnik firme za izdavanje stanova “Jugostan”;
 • Pripremao je sportske priloge u emisiji “Biljana za Vas”;
 • Pisao je rubrike za časopis “Bravo sport”, Kolor press grupacije;
 • Od februara 2011-2022 zaposlen u Visokoj školi strukovnih studija Akademija fudbala u Beogradu kao predavač dva predmeta, Menadžment u sportu i Finansijski menadžment;
 • Uporedo je zaposlen u Studentskom centru Beograd kao stručni saradnik za sport i rekreaciju;
 • Trenutno obavlja funkciju člana Veća opštine Novi Beograd.

 

2 Naučno-pedagoški rad:

 • Od februara 2011-2022. zaposlen u Visokoj školi strukovnih studija Akademija fudbala u Beogradu kao predavač dva predmeta, Menadžment u sportu i Finansijski menadžment;
 • Studentski centar Beograd – stručni saradnik za sport i rekreaciju.