Спортска академија је чланица EURASHE – Европске асоцијације високошколских институција.

EURASHE Certificate of membership 070416