Loading Догађаји
  • Овај догађај је прошао.

Оспособљавање се реализује за тренере који раде у клубовима, а не поседују потребна звања у складу са Законом, спортисте који желе да се посвете стручном раду, генералне секретаре савеза и клубова, руководиоце спортских објеката и програма у територијалним савезима и спортским центрима који немају адекватна стручна звања у складу са Законом.


KONKURS 111111-2020
KONKURS 222222-2020