Катедра за природне и  медицинске науке

 1. Олга Младеновић – шеф катедре
 2. Драганa Голик- Перић
 3. Ранкo Крулановић

Катедра за друштвене науке

 1. Бранимир Нешић – шеф катедре
 2. Синиша Јаснић
 3. Мариана Тишма
 4. Марија Рајковић
 5. Лазар Лазић

Катедра за менаџмент и информатику

 1. Синиша Јаснић – шеф катедре
 2. Милка Ђукић
 3. Владимир Обрадовић
 4. Слободан Миливојевић
 5. Живко Павловић

Катедра за спорт

 1. Александар Лукман – шеф катедре
 2. Мирослав Смајић
 3. Зоран Гајић
 4. Александар Чворовић
 5. Александар Јанковић
 6. Ана Маријанац
 7. Биљана Каранов
 8. Небојша Вујков
 9. Предраг Зимоњић
 10. Саша Костић
 11. Петар Иброчић
 12. Саша Рашић
 13. Иван Тодоров