Катедра за природне и  медицинске науке

 1. Олга Младеновић – шеф катедре
 2. Душко Спасовски
 3. Иван Лукић

Катедра за друштвене науке

 1. Бранимир Нешић – шеф катедре
 2. Синиша Јаснић
 3. Бојан Лазаревић
 4. Данијела Петровић
 5. Бранка Алексендрић

Катедра за менаџмент и информатику

 1. Синиша Јаснић – шеф катедре
 2. Милан Михајловић
 3. Стефан Марковић
 4. Миливој Гаврилов

Катедра за спорт

 1. Александар Лукман – шеф катедре
 2. Мирослав Смајић
 3. Зоран Гајић
 4. Милан Михајловић
 5. Адам Петровић
 6. Александар Борисављевић
 7. Биљана Каранов
 8. Владимир Пузовић
 9. Предраг Зимоњић
 10. Весна Лукман
 11. Миливој Гаврилов