Human-Like Biomechanics
Vladimir Ivancevic, Tijana Ivancevic

Kondicioni trening vrhunskog sporta
Cvetan Željaskov

Diamond Sport Technology for Elite Sport Performance
T. Ivančević, H. Greenberg, R. Greenberg, L. Lukman, A. Lukman

New Trends in Control Theory
Vladimir Ivancevic, Tijana T Ivancevic

Linear versus nonlinear human operator modeling
Tijana Ivančević, Bojan Jovanović, Saša Jovanović, Leon Lukman, Aleksandar Lukman, Milka Đukić

Natural Biodynamics
Tijana Ivancevic, Vladimir Ivancevic

Biomehanika tehnike skoka motkom
Lukman Aleksandar, Lukman Leon

Biomehanika tehnike skoka udalj
Aleksandar Lukman, Leon Lukman

Biomehanika sporta za trenere
Lukman Aleksandar, Lukman Leon

Filozofija obrazovanja I
Milan Uzelac

Filozofija obrazovanja II
Milan Uzelac

Metafizika igre

Milan UzelacIdeja Univerziteta
Milan Uzelac

Igra kao filozofski problem
Milan Uzelac

Bauk olimpizma
Milan Uzelac

Pitanje obrazovanja
Milan Uzelac

Obrazovanje i kultura
Milan Uzelac

Žene u sportu: Strategija i faktori razvoja

Zastupljenost žena u sportu Srbije

Menadžment – Vreme menadžera i biznisa
Slobodanka Janković, Oliver Momčilović, Lidija Miletić, Vladan Janković

Marketing na jednostavan način
Slobodanka Janković, Oliver Momčilović, Snežana Milošević

Kombinacije u šahovskoj partiji
Svetislav Janićijević

Matematički modeli i primena veštačke inteligencje u šahu
Svetislav Janićijević

Problemski šah
Svetislav Janićijević

Izveštaj o radu SD “Crvena Zvezda” od 1996. do 1999.

Takmičarski rezultati i resursi klubova SD “Crvena zvezda”

Sportski rezultati i resursi klubova JSD “Partizan”

Applied Differential Geometry
V. Ivančević, T. Ivančević

High-Dimensional Chaotic and Attractor Systems

Computational Mind: A Complex Dynamics Perspective
Vladimir Ivančević, Tijana Ivančević

Quantum Leap From Dirac and Feynman. Across the Universe, to Human Body and Mind
Vladimir Ivancevic, Tijana Ivancevic

Quantum Neural Computation
Vladimir Ivancevic, Tijana Ivancevic