Назив и адреса

Висока школа струковних студија
„Спортска академија“ Београд

Мајке Јевросиме 15/IV
11000 Београд

Идентификациони подаци

Сајт: www.spak.edu.rs
Е-пошта: office@spak.edu.rs
Матични број: 17138847
Шифра делатности: 8542
ПИБ: 100184794
Текући рачун: 160-393470-59, Banka Intesa
Регистарски број за осигурање: 6012588836

Бројеви телефона и адресе електронске поште

Директор
Биљана Каранов
biljana.karanov.ples@gmail.com

Генерални менаџер
Зоран Јерковић
011 40 72 436, 062 266 961
zjerkovic.lss@gmail.com

Специјални саветник:
Леон Лукман
011 40 72 436, 060 354 6720
lukmanleon07@gmail.com

Секретар
Милан Остојић
011 40 72 436
milanostojic.spak@gmail.com

Факс
011 4072 436

Студентска служба

Kонтакт особе

Јелена Момировић (Руководилац службе за студентска питања)
011 4072 436
studsluzba@gmail.com

Весна Аскелиевски (библиотекар)
vesna.askelievski@gmail.com

Факс
011 40 72 436

Радно време
Понедељак – Петак од 11:00 до 13:00

e-mail:  studsluzba@gmail.com

Локација

Улица Мајке Јевросиме се налази испод Скупштине Републике Србије и паралелна је са Kосовском улицом.

Прилаз колима је могућ из Таковске улице (код зграде РТС-а) или из Kосовске улице у Палмотићеву. Kосовска улица, Палмотићева улица и улица Мајке Јевросиме су једносмерне.

Паркирање је могуће у јавној гаражи која се налази код Пионирског парка, испод Скупштине града Београда.

Мапа