Директор академије


проф др. Мирослав Смајић
miroslav.smajic@spak.edu.rs

Генерални менаџер


Леон Лукман
Тел: 011 4072 439, 063 354 672
leon.lukman@spak.edu.rs

Председник савета академије

проф. др Синиша Јаснић
sinisa.jasnic@spak.edu.rs

Руководилац стручног оспособљавања

Зоран Јерковић
zoran.jerkovic@spak.edu.rs

Потпредседник савета академије

Гак Славко

Секретаријат

Милан Остојић
Тел: 011 4072 439
milan.ostojic@spak.edu.rs
*Радно време од 10 до 15 часова

Руководилац службе за студентска питања

Катарина Стрика Павличек
katarina.strika.pavlicek@spak.edu.rs

Библиотекар

Весна Аскелевски
vesna.askelevski@spak.edu.rs

Менаџер наставе

Александра Јевђенијевић
aleksandra.jevdjenijevic@spak.edu.rs