Статут

 


Мерила за утврђивање висине школарине

 


Одлука о висини школарине и мерилима за утврђивање висине школарине

 


Правилник о раду

 


Правилник о унутрашњој систематизацији и организацији

 


Правилник о упису студената – мастер студије

 


Правилник о уџбеницима

 


Правилник о обављању стручне праксе

 


Правилник о оцењивању

 


Правилник о поступку израде завршних радова

 


Пословник о раду Савета школе

 


Пословник о раду Наставног већа

 


Пословник о раду Kатедре

 


Правилник о упису студената – основне струковне студије

 


Правилник о убрзаном студирању

 


Правилник о дисциплинској одговорности студената

 


Информатор о раду

 


Правилник о раду библиотеке

 


Правилник о изборима за Студентски парламент