Проф. др. Синиша Јаснић
Проф. др. Синиша Јаснићsinisa.jasnic@spak.edu.rs
Консултације: понедељак 10:00 – 11:30