Идеја да се у земљи Србије оснује, организује и реализује један научно-стручни часопис, који се публикује на енглеском језику, са међународним уредништвом, међународним рецензентима, са графичким и техничким решењима на нивоу познатих и афирмисанијих часописа, успешно се спроводи од 2007. године.

Наиме, први број часописа Спортски журнал за науку у спорту – Волумен 1 / број 1  (Serbian Journal of Sports Sciences – Volume 1 / Number 1)  у електронској форми објављен је у марту 2007. године.

Први волумен (сва четири броја у 2007.години) је садржао 15 публикованих научних радова, од којих је 4 публиковано од страних аутора из две земље (Грчка и Хрватска), док је осталих 11 радова публиковано од стране домаћих стручњака и научника у спорту.

Други волумен (сва четири броја у 2008. години) је садржао 16 научних радова од којих су 10 објавили инострани аутори из 5 земаља (Словачка, Индија, Грчка, Енглеска и Бразил).

У петом волумену, публикован је 21 научно-истраживачки рад. 5 радова су објавили аутори из Србије, по три рада аутори из Ирана, Индије и Велике Британије, поново су публиковани радови аутора из Бразила, Грчке и Словачке, а по први пут су публиковани и радови аутора из Аустралије, Бугарске и Норвешке.

Српски журнал за науку у спорту (Serb J Sports Sci) је у свету прихваћен као производ од квалитета, и као производ у који вреди улагати. Поред Европе, препознат је, али и веома цењен у Азији, Јужној и Северној Америци, а његова афирмација започиње и у Аустралији.

Од 2009. године и волумена 3, часопис је добио поред актуелног уредника, доц. Др Миливоја Допсаја и актуелног коуредника проф. Др Сергеја Остојића, још 3 коуредника који су специјализовани за области биомеханике у спорту, физиологије и ергометрије у спорту као и биохемије спорта.

Издавачки и научни одбор часописа су до 2008 чинила 23 члана, у периоду од 2009. до 2010. године уредништво је проширено на 36 чланова. У 2011. години број научника који су чланови уредништва порастао је на 49 чланова – 24 из Србије и 25 из иностранства (Јапан, Словачка, Шпанија, Турска, Бразил, Аустралије, Америка, Иран, Бугарска, Велика Британија, Хрватска и Словенија).

Kолико је часопис важан у домену науке у спорту говори и податак да је по сцијентометрији (метода мерења научног утицаја часописа), коју реализује KОБСОН (Kонзорцијум библиотека Србије) на челу са Народном библиотеком Србије, у 2010. години Serb J Sports Sci u kategoriji у категорији M51 – водећи национални научни часопис у чак три области: медицина – науке о здрављу, остале друштвене науке и педагогија и психологија, и то са највећим индексом утицајности SCIIndex IF 2010  – 0.686 у све три области. Од свих часописа у републици Србији које је евалуирало Министарство Науке (379 научних часописа у 2010. години), наш часопис је заузео 37 место, односо ушао је у катгорију од 10% најважнијх часописа у земљи.

Главни и одговорни уредник: Проф. Др Миливој Допсај

Званична wеб адреса: sjss.sportsacademy.edu.rs