Dokumenti kvaliteta Sportske akademije:


Politika-obezbeđenja-kvaliteta

Dokument možete preuzeti ovde.


Pravilnik-o-samovrednovanju

Dokument možete preuzeti ovde.


Standardi-i-postupci-za-obezbedjenje-kvaliteta

Dokument možete preuzeti ovde.


Sportska akademija - Informator o radu

Dokument možete preuzeti ovde.