Документи квалитета Спортске академије:


Политика обезбеђења квалитета 2022.

Извештај комисије за контролу квалитета 2019/2020.

Извештај комисије за контролу квалитета 2020/2021.

Извештај комисије за контролу квалитета 2021/2022.

Извештај комисије за контролу квалитета са анализом анкета 2021/2022.

Извештај комисије за контролу квалитета са анализом анкета 2022/2023.

Правилник о студентском вредновању квалитета 

Акциони план за спровођење стратегије

Извештај о самовредновању 2016.-2019.

Извештај о самовредновању 2019.-2022.

Мере и субјекти обезбеђења квалитета

Одлука о оснивању центра за квалитет

План рада комисије за обезбеђење и контролу квалитета

Правилник о студенстском вредновању квалитета студија

Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета

Стратегија обезбеђења квалитета

Поступци за обезбеђење квалитета образовног процеса

Поступак за обезбеђење квалитета потребних ресурса

Поступак за обезбеђење квалитета у процесу управљања