Документи квалитета Спортске академије:


Политика обезбеђења квалитета 2022.

 


Извештај комисије за контролу квалитета 2019/2020.

 


Извештај комисије за контролу квалитета 2020/2021.

 


Извештај комисије за контролу квалитета 2021/2022.

 


Правилник о студентском вредновању квалитета 

 


Акциони план за спровођење стратегије

 


Извештај о самовредновању 2016.-2019.

 


Извештај о самовредновању 2019.-2022.

 


Мере и субјекти обезбеђења квалитета

 


Одлука о оснивању центра за квалитет

 


План рада комисије за обезбеђење и контролу квалитета

 


Правилник о студенстском вредновању квалитета студија

 


Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета

 


Стратегија обезбеђења квалитета

 


Поступци за обезбеђење квалитета образовног процеса

 


Поступак за обезбеђење квалитета потребних ресурса

 


Поступак за обезбеђење квалитета у процесу управљања