Основне струковне студије

Школарина

Годишња школарина за основне струковне студије износи 1200 евра.
Ако се школарина једнократно уплати, цена је 1000 евра.
Ако се школарина плаћа у ратама, први део школарине износи 50% (600 евра), а остатак се распоређује у пет једнаких месечних рата до краја текуће школске године (динамика уплате се регулише Уговором о студирању).
Годишња школарина за стране држављане износи 2400 евра.

Остале накнаде

Административни трошкови уписа и пријемни испит 5000 динара.
Административни трошкови уписа за студенте Спортске академије који уписују наредну годину 3000 динара.
Tрошкови уписа обнове године износе 3000 динара.
Административни трошкови уписа за студенте са других високошколских установа који прелазе на Спортску академију 5000 динара.
Полагање допунског испита 5000 динара.

Све уплате се врше у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

 


Специјалистичке струковне студије

Школарина

Школарина за специјалистичке струковне студије износи 1200 евра.
Ако се школарина једнократно уплати, износ годишње школарине цена је 1000 евра.
Ако се школарина плаћа у ратама, распоређује се у четири једнаке месечне рате (4 x 300 евра), динамика уплате се регулише Уговором о студирању.
Годишња школарина за стране држављане износи 2400 евра.

Остале накнаде

Накнада за административне трошкове уписа и пријемни испит 5000 динара.
Накнада за полагање допунског испита 5000 динара.

Све уплате се врше у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

 


 

Cenovnik 2020 - 2021-converted