У редовном инспекцијском надзору на утврђивању испуњености услова за бављење стручним
оспособљавањем кадрова у спорту посетили начелник инспекције МОС Владета Терзић и
инспектор Миодраг Андрић.
У исцрпном прегледу приложене документације и аргументованој обостраној дискусији
инспектори су констатовали испуњеност услова за бављењем стручним оспособљавањем
кадрова за звања: тренер у спорту, организатор рекреације у спорту и менаџер у спорту.

Министарству је предато 38 позитвних мишљења надлежних националних гранских савеза на наш
план и програм стручног оспособљавања.
Посебно истичемо наш елитни образовни концепт где су за ужестручну област ангажовани
најелитнији стручњаци водећих савеза са којима Академија има потписан уговор о стратешком
партнерству и то: Зоран Гајић, Слободан Ковач и Зоран Терзић за одбојку, Дејан Савић за
ватерполо, Драган Јовић за теквондо и Милорад Докманац за рвање.
Са задовољством истичемо добијене сагласности и позитивна мишљења Кошаркашког савеза
Србије, Фудбалског савеза Србије, Рукометног савеза Србије, Атлетског савеза Србије и
Стрељачког савеза Србије који спадају у групу великих и елитних савеза. Свакако не
умањујемо значај осталих савеза са којима желимо развити изузетну, обострано прихватљиву
партнерску сарадњу.
У новом захтеву Министарство ће размотрити испуњеност услова за друга занимања и звања
за које је припремљена документација.