Драги студенти, молимо Вас јавите се професорима за време Вандредног стања за све даље инструкције око наставе, литературе и консултација путем е-маила.

1. Проф Синиша Јаснић:  sinisajasnic@gmail.com

2. Проф Олга Младеновић: okontic@gmail.com

3. Проф Бранимир Нешић: bneshich@mail.ru

4. Проф Александар Лукман: alukman@sbb.rs

5. др Иван Лукић: ilukica@yahoo.com

6. Данијела Петровић: alphabet@coretec.rs

7. Проф Милош Добројевић: dobrojevic.milos@yahoo.com

8. Проф Биљана Kаранов: biljana.karanov.ples@gmail.com

9. Проф Милан Михајловић: mihajlovic.rs@gmail.com

10. Проф Адам Петровић: adampetrovic88@hotmail.com

11. Бранка Александрић: newbra2013@gmail.com