Овим практикумом направљен је фундаментални приступ у активном учењу и обуци редовних студената и тренера укључених у програме стручног оспособљавања и перманентне едукације.

Спортско-педагошка и тренажна пракса су интегрални део наше образовне технологије. Стицање практичних и применљивих знања и вештина су основа наше образовне платформе. Интегрисан приступ у пријему и трансферу информација тренера чини успешним.

Ауторски тим у саставу: Зоран Јерковић, Леон Лукман, проф. Синиша Јаснић и проф. Бранимир Нешић је интеграцијом базичних тренерских знања и вештина и допунских тренерских вештина и способности направио добар приступ у применљивом школовању тренерског кадра за спорт.