KОНKУРС за избор наставника објављен је у Спортском журналу 13. августа 2020. године и можете га погледати испод.

Рок за пријаву кандидата је 8 дана.

Пријаве послати у писаном облику на е-маил: studsluzba@spak.edu.rs или поштом на адресу: Спортска академија, Мајке Јевросиме 15/4, 11000 Београд.

Varijanta 3 SPAK konkurs cela strana dodatni tekst bez slike u pozadini font 8-min