Оспособљавање се реализује за тренере, рекреаторе и менаџере који раде у клубовима а не поседују потребна звања, спортисте који желе да се посвете стручном раду, генералне секретаре савеза и клубова, руководиоце спортских објеката и програма у територијалним савезима и спортским центрима који немају адекватна стручна звања у складу са Законом о спорту републике Србије.