На конститутивној седници Савета Високе школе струковних студија “Спортска академија” Београд конституисан је нови Савет који ће водити Спортску академију у наредном четворогодишњем периоду.

Нови чланови Савета у име оснивача су:
-Леон Лукман, Фондација Леон Лукман,
-Андреја Младеновић, Град Београд,
-Верољуб Дугалић, Олимпијски комитет Србије,
-Иван Ћурковић, СД Партизан Београд,
-Иван Тодоров, СД Црвена Звезда Београд.

У име наставног и ненаставног особља и студената Спортске академије чланови савета су:
Синиша Јаснић, Александар Лукман, Зоран Јерковић, Биљана Kаранов, Бранимир Нешић и Светозар Отић.
Једногласно је за Председника Савета реизабран Проф.др Синиша Јаснић а за потпредседника Иван Ћурковић.
За генералног менаџера је реизабран Проф. Леон Лукман.