У Петровцу на Млави окончан је десетомесечни програм стручног оспособљавања кадрова за спорт који је организован у сарадњи Спортског савеза Петровац на Млави и Спортске академије Београд.
Након завршетка курса висе од двадесет кандидата је успешно одбранило завршне радове и стекло звање Оперативни тренер изабране спортске гране. Председник комисије је био Проф. Леон Лукман, оснивач Спортске академије.
Размотрене су могућности наставка даље сарадње у заједничком интересу развоја спорта у општини Петровац на Млави и региону .