Прослављени наш рукометаш Недељко Јовановић у име општине Стари град и проф.др Мирослав Смајић у име Спортске академије Београд потписали су Протокол о пословно техничкој сарадњи.

У припремним активностима, пре потписивања Протокола, констатована је узајамна жеља и потреба за сарадњом Академије и општине Стари град. Констатована је потреба стратешког развоја спорта у сегментима едукације кадрова, рада особа са инвалидитетом, особа „трећег доба“ и социјално угрожених група.

Партнерским активностима могуће је унапредити спортску активност на добробит свих становника општине Стари град.

Посебно је акцентован рад са најмлађим и њихов уравнотежен ментални и физички развој кроз посебну бригу о квалитетном стручном раду и перманентном школовању кадрова за рад саmњима.

На састанку су били присутни и проф.др Бранимир Нешић,менаџер Борис Поповић и руководилац оспособљавања и едукације кадрова Спортске академије Зоран Јерковић