Потписан је уговор о сарадњи између Спортске Академије Београд и Е- Гимназије из Новог Сада. 

Уговор су потписали проф. др Мирослав Смајић и директор Е- Гимназије- Небојша Јовановић, у присуству члана Савета Спортске Академије- Светозара Отића.