Данас је у Темишвару потписан Уговор о сарадњи између Факултета за спорт и физичко васпитање из Темишвара и Спортске академије Београд.

Уговор су потписали декан Факултета проф. др Адриан Нагел и председник Савета Спортске академије Београд проф. др Синиша Јаснић.

Потписивању уговора су са стране Спортске академије присуствовали и директор проф. др Мирослав Смајић, руководилац едукације и стручног усавршавања Зоран Јерковић и сарадник у образовању особа са инвалидитетом Ливијус Бунда.  

Договорена је сарадња на свим нивоима, као и посебан акценат на раду на заједничким пројектима у образовању врхунских спортиста, научно-истразивацкој сарадњи и издавачкој делатности и објављивању радова.