Предупис на ВШСС Спортска Академија Београд, за школску 2021/2022. годину је почео! 

Међу првим ластама у нови тим Спортске Академије Београд, стигао је „ел магико“ Александар Катаи.