Пријава испита за мартовски испитни рок ће бити од 28.02.2022. – 04.03.2022. године.
 
Испити ће бити одржани у периоду 07.03.2022. – 14.03.2022. године према распореду који ће бити накнадно објављен. 
 
Пријаве ће се примати у студентској служби сваког радног дана у периоду од 11:00 – 13:00 часова. Уз попуњену пријаву, студенти су дужни да доставе и доказ о уплати.
 
Уплате се врше на жиро-рачун ВШСС Спортска Академија Београд бр.375-6725-05 који се води код АПИ банк а.д. Београд