Raspored časova, Prva godina.Zimski semestar 2020-21. varijanta 777 (1)