Поред редовних тема које су биле на дневном реду, донете су и две значајне стратешке одлуке везане за стручни рад. Наиме, наставно веће је  разматрало предлоге планова и програма школовања стручног кадра за рвачки спорт и спорт особа са инвалидитетом.

Усвојен је студијски план и програм школовања тренерског кадра за рвачки спорт који је сачинио селектор РСС,  др Милорад Докманац, као и пратећа литература која ће бити коришћена током школовања.

Усвојен је план и програм стручног оспособљавања тренерског кадра за карате спорт особа са инвалидитетом а за стручног сарадника и координатора именован је Ливиус Бунда, бивши студент Спортске академије,репрезентативац и национални селектор за кате.

Овим програмима Спортска академија је направила значајан искорак у иновирању образовних садржаја који представљају још један корак ка елитном школовању кадрова за спорт.