У хотелу “Crowne Plaza” у Београду одржан је стручни скуп Планинарство у 21 веку – између покрета и спорта”. На изузетно добро организованом и посећеном скупу изложени су даљи правци развоја планинарства који имају све већу улогу у развоју нашег друштва у целини. Стручни партнер у организацији ПСС је била Спортска академија а Проф. Леону Лукману припала је цаст да одржи уводно предавање. Скуп је отворио Исо Планић, председник ПСС са израженом жељом за још садржајнијом сарадњом на стручном повезивању Спортске академије и ПСС.