Душко Нединић, председник општине Петровац на Млави у присуству представника општинског Спортског савеза, председника Драгана Маринковића и генералног секретара Дејана Милошевића, примио је делегацију Спортске Академије, коју је предводио оснивач Леон Лукман, проф. Синиша Јаснић, Зоран Јерковић и проф. Бранимир Нешић.

Обострано је изражена жеља за свеобухватном и одрживом сарадњом која ће започети у наредној години. Реализоваће се пројекти и програми школовања и оспособљавања кадрова за спорт, заједничко учешће у реализацији  и изради планова, програма и студија који ће резултирати израдом одрживе Стратегије развоја спорта у Петровцу на Млави за период 2021-2028. године, стварањем одрживог спортског система  створиће се и бољи услови за живот и рад својих суграђана, а тиме и стварање добрих спортских резултата.